Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
składy Obwodowych Komisji ds. Referendum356
Imienne wykazy głosowań radnych356
Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 stycznia 2014 r.355
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego354
Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.354
Sprawozdamia za IV kwartał 2012354
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.353
Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r.353
Uchwała Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.352
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.351
Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.351
Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 maja 2013 r.351
Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.350
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.350
Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.11.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.350
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2011 r.350
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.350
Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia349
Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.349
Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12-06-2012349
Prototkół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 maja 2012 r.349
Skargi i wnioski349
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie348
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.348
Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10-10-2012 r.348
Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.347
Sprawozdania za III kwartał 2012347
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.346
Uchwała Nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.346
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.345
Uchwała Nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.345
Protokół Nr XXXVII/2013 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2013 r.345
Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów345
Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.344
Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 344
Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012344
Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.343
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.342
Protokół Nr XV/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2011 r.342
Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.342
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92