Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia305
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.305
Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.305
Sprawozdania za III kwartał 2012305
Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r.305
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2011 r.304
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.304
Sprawozdamia za IV kwartał 2011304
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.304
Sprawozdamia za IV kwartał 2012304
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie303
Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego303
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.302
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.302
Protokół Nr XV/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2011 r.301
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 301
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.301
Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12-06-2012300
Protokół Nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.299
Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.298
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.298
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.298
Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów298
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.297
Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012297
Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.297
Protokół Nr XXXVII/2013 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2013 r.297
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.296
Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.296
Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 295
Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.295
Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.295
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 295
Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.295
Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10-10-2012 r.295
Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.295
Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.294
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 294
Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku294
Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lipca 2011 294
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90