Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r.314
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.313
Uchwała NR XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.313
Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu313
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.312
Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.312
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie311
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2011 r.311
Protokół Nr XV/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2011 r.311
Sprawozdania za III kwartał 2012311
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 310
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.310
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.310
Sprawozdamia za IV kwartał 2011310
Sprawozdamia za IV kwartał 2012310
Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 września 2013 r.310
Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12-06-2012309
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.309
Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.308
Protokół Nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.306
Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012306
Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.306
Protokół Nr XXXVII/2013 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2013 r.306
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.305
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.305
Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.305
Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów305
Skargi i wnioski305
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.304
Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10-10-2012 r.304
Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.303
Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.303
składy Obwodowych Komisji ds. Referendum303
Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku302
Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 302
Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.302
Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.302
Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.302
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 301
Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lipca 2011 301
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90