Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.370
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 370
Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lipca 2011 369
Protokół Nr XV/2011 z uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2011 r.369
Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.369
Uchwała NR XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.369
Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.369
Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.369
Protokół Nr XXXVII/2013 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2013 r.369
Protokół Nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.368
Uchwała Nr XXXIII/267/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.368
Protokół Nr XXXI/2012 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2012 r.367
Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów367
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów367
Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.366
Nowacka Katarzyna366
Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.365
Uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.365
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.365
Uchwała Nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.365
Uchwała Nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.365
Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28-09-2012 r.364
Protokół Nr XXXVI/2013 z sesji rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 marca 2013 r.363
Biała Bogumiła363
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lutego 2015 r.363
Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.362
Uchwała Nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.362
Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.361
Uchwała Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.361
Uchwała Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.361
Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.361
Świetlica środowiskowa360
Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.360
Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.360
Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.360
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach360
Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku359
Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.359
Zarządzenie Nr 46/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.358
Uchwała Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.358
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93