Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarzadzenie o powołaniu składu Komisji Nr 16318
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego318
Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego317
Koncepcja rozwoju szkoły316
Obwieszczenie315
INFORMACJE O JAKOŚCI WODY310
Protokół Nr XI/2015 z sesji uroczystej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 21 października 2015 r.308
Zarządzenie 74/15307
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pińczowie304
Woźniak Zdzisław303
Gminny Program Opieki nad zabytkami302
Sprawozdania za IV kwartał 2015300
Koniusz Adam300
2015298
Dokumenty szkolne298
Informacje298
2020298
Zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku legalizacji samowoli budowlanej297
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 marca 2016 r.297
2019297
Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska296
Wojniak Marcin296
Koniusz Janusz295
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej293
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017r.292
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE292
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej291
Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy291
Zamówienie publiczne 2/2019290
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części290
Sprawozdania za III kwartał 2014289
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy289
Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.287
Saltarski Marcin286
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok284
Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r. 284
Zmiana Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Skrzypiów w Gminie Pińczów282
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego278
Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 września 2016 r.278
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 marca 2017r.277
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91