Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.330
Uchwała Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.329
Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 marca 2014 r.329
Zarządzenie Nr 46/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.328
Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.328
Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.328
Uchwała NR XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.328
2013328
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów328
Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego 327
Uchwała Nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.327
Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 października 2012 r.327
Protokół Nr XLV/2013 z sesji rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2013 r.327
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 326
Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.325
Uchwała NR XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.325
Uchwała Nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.325
2012325
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.325
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.324
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego323
Uchwała Nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.323
Uchwała NR XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.323
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej323
Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku322
Uchwała Nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.322
Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.322
Uchwała Nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.322
Uchwała Nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.322
Uchwała Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.320
Uchwała NR XXXII/251/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.320
Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.319
2018319
Uchwała NR XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.317
Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium316
Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego315
Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-10-2012 r.315
Zarzadzenie Nr 75/14315
Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych314
Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 listopada 2010 r.314
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92