Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
DANE OSOBOWE293
Zarządzenie Nr 46/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.292
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego292
Uchwała NR XXXII/251/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.292
2012292
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 292
Nowacka Katarzyna291
Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku290
Uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.290
Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.290
Uchwała Nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.290
Uchwała Nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.290
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów290
Uchwała Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.287
Uchwała NR XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.287
Uchwała NR XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.287
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.286
Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.286
Uchwała Nr XXX/236/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.285
Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 listopada 2010 r.284
Uchwała Nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.284
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.284
Uchwała Nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.283
Uchwała NR XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.283
Uchwała NR XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.283
Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.282
Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.282
Uchwała Nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012 r.282
Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 marca 2014 r.282
Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.281
Regulamin281
Uchwała NR XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.280
Zarzadzenie Nr 75/14280
Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26-10-2012 r.279
Uchwała Nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.279
Uchwała NR XXXII/249/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.278
Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego276
Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 maja 2012 r.276
Uchwała Nr XXXIII/273/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.274
obwody głosowania - uzupełnienie274
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90