Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
2018181
Apel PKW180
Sprawozdania za II kwartał 2015180
Rejestr instytucji kultury175
Koncepcja rozwoju szkoły174
Protokół Nr LVIII/2014 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2014 r.171
Uchylenie mandatu karnego171
Protokół Nr XIV/2015 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2015 r.167
2014164
Zarządzenie 74/15163
informacja o udostępnieniu spisu wyborców162
Zaświadczenie o braku planu miejscowego158
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2015 r.158
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego156
Zarzadzenie o powołaniu składu Komisji Nr 16154
Protokół Nr XIII/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 listopada 2015 r.154
Petycje 2016152
Protokół Nr XVI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.151
Zaświadczenie o niesprzeczności zalesienia z ustaleniami studium150
Sprawozdania za III kwartał 2014145
Protokół Nr XI/2015 z sesji uroczystej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 21 października 2015 r.145
Gminny Program Opieki nad zabytkami143
2018143
Sprawozdania za IV kwartał 2015141
2015141
2018140
Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.138
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.136
Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r. 124
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017r.122
Wymiana oprogramowania121
Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przeetrzennego119
Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej119
Projekt zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów119
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok119
Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska117
Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.117
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 marca 2016 r.116
Dokumenty szkolne115
Poprawa efektywnosci energetycznej114
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89