Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017r.76
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego73
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok71
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami70
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części67
Sprawozdania za III kwartał 201667
201766
umieszczenie baner mikroporady66
Biblioteczka samorzadowca65
Sprawozdania za II kwartał 201665
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pińczowie65
Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.64
Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej63
Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów63
Protokół Nr XX/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2016 roku z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja61
Procedura postępowania w sprawie odebrania zwierząt61
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.61
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 marca 2017r.61
Protokół Nr XXVI/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2016 roku60
Krysiński Karol57
Protokół Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r.54
Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie53
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2017r.51
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej49
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 czerwca 2017r.48
INFORMACJE O JAKOŚCI WODY47
Odpowiedź na petycję44
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów43
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - drugie wyłożenie43
Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - II wyłożenie42
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lipca 2017r.42
Sprawozdania za IV kwartał 201639
dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki37
201637
201636
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.36
Petycje 201733
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie29
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 października 2017r.29
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - drugie wyłożenie24
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89