Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Procedura postępowania w sprawie odebrania zwierząt119
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 października 2017r.117
Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 luty 2018r.116
informacja115
Protokół Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r.113
2016113
Bieżąca ocena jakości wody112
Protokół Nr XXVI/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2016 roku111
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lipca 2017r.111
2019111
Sprawozdania za IV kwartał 2016110
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów110
Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów109
Interpelacje i wnioski radnych109
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie108
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - drugie wyłożenie107
Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017r.107
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.105
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.105
Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej103
Sprawozdania za III kwartał 2017103
Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów101
201999
Odpowiedź na petycję95
Obwieszczenie 26/201894
Petycje 201793
Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - II wyłożenie93
Wpisy, decyzje dot. rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach88
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 listopada 2017r.86
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2017r.86
Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie86
Informacja o terminie losowania OKW86
Rusak Maria82
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok81
dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki81
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PIŃCZÓW81
Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 marca 2018r.81
Sprawozdania za II kwartał 201780
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie80
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91