Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie94
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.92
Sprawozdania za IV Kwartał 201791
Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 luty 2018r.91
Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017r.90
Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej89
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lipca 2017r.89
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.88
Bieżąca ocena jakości wody84
Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów83
Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów83
Sprawozdania za IV kwartał 201682
Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - drugie wyłożenie82
Sprawozdania za III kwartał 201781
Odpowiedź na petycję79
Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - II wyłożenie78
Petycje 201777
Wojniak Marcin77
Obwieszczenie 26/201874
Obowiązek informacyjny wynikający z RODO72
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2017r.71
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 listopada 2017r.70
Informacja o terminie losowania OKW68
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PIŃCZÓW67
zaświadczenie66
Kalendarz Wyborczy66
dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki65
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie65
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - drugie wyłożenie63
Wpisy, decyzje dot. rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach63
Sprawozdania za II kwartał 201762
Korpus Urzędników Wyborczych62
Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie59
Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 marca 2018r.59
Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie58
Sprawozdania za I kwartał 201756
Petycja do szkół podstawowych55
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok54
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 czerwiec 2018r.54
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90