Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 maja 2020 roku147
DOSTĘPNOŚĆ147
Sprawozdania za II kwartał 2019146
2018145
Sprawozdania za I Kwartał 2019143
Informacja o jakości wody 2019 rok143
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2019r.142
Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2019r.142
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)141
Protokół Nr XI/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lipca 2019r.141
P/19/074 - Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. 139
2018138
Postanowienie Nr 156/2019138
Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych137
Prognoza oddziaływania na środowisko136
Zestawienie ofert135
Informacja o wynikach135
2018132
Protokół Nr XII/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 lipca 2019r.130
Protokół Nr XIV/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 września 2019r.130
Protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2019 r.129
Informacja o jakości wody 2020 rok129
POSTANOWIEPOSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.122
POSTANOWIENIENR 41/2020Komisarza Wyborczego w Kielcach IIz dnia 15 czerwca 2020 r.122
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II121
Sprawozdania za III kwartał 2019120
Obwieszczenie120
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa ... 118
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.114
INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH111
2019106
Bilanse jednostki101
Rok 2020101
Postanowienie Komisarza Wyborczego96
Protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.95
Sprawozdania za IV kwartał 201995
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok95
Sprawozdania za I kwartał 2020 r94
201993
Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP90
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91