Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
2018103
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY101
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2019r.100
Postanowienie Nr 156/2019100
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)99
201899
Prognoza oddziaływania na środowisko98
Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych98
Protokół Nr XI/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lipca 2019r.97
Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2019r.96
Urzędnik Wyborczy Gminy Pińczów96
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 95
P/19/074 - Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. 94
Zestawienie ofert93
Informacja o wynikach92
Protokół Nr XIV/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 września 2019r.91
POSTANOWIENIENR 41/2020Komisarza Wyborczego w Kielcach IIz dnia 15 czerwca 2020 r.89
Protokół Nr XII/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 lipca 2019r.88
Protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2019 r.88
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II83
Informacja o jakości wody 2020 rok82
Sprawozdania za III kwartał 201980
Obwieszczenie80
POSTANOWIEPOSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.79
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.78
INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH72
Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 maja 2020 roku68
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa ... 61
ZBIORCZA INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE O PETYCJACH61
Postanowienie Komisarza Wyborczego60
Sprawozdania za IV kwartał 201952
Protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.51
Bilanse jednostki50
201948
Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP48
201946
201945
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok45
201944
201943
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91