Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
SPRZEDAŻ I ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWNIE WIECZYSTE1426
Bogacz-Ćwięka Danuta1424
Ziółkowska Zofia1420
Opoka Wiesław1419
Wąsik Krzysztof1418
Maj Zdzisław1416
Irla Jadwiga1413
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”1405
Szymańska Ewa1403
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia1399
Z TERENU GMINY PIŃCZÓW1397
Projekty uchwał wydziałowe1396
Wojciechowska Maria1396
Bębenek Marzena1390
Rutkowski Stefan1389
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu1379
Bartosik Jan1379
Informacja o szkole1375
Gwiazda-Kucharczyk Halina1369
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego1367
Skowron Marcin1364
Klimentowski Jerzy1363
Strategia1363
Gawrońska Anna1362
Kwiecińska Stanisława1361
Wojtaś Maria1361
ZAMELDOWANIE\WYMELDOWANIE1360
Gospodarka mieszkaniowa1360
Kozłowski Marcin1360
Bartosik Witold1357
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów1353
Szwarc Kazimiera1353
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1353
Szatkowska-Mostek Bożena1353
Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego1351
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1350
Radkiewicz Jan1350
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1349
Jan Szarawara - Sekretarz Gminy1347
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1344
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94