Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Opoka Wiesław1351
Wąsik Krzysztof1348
Maj Zdzisław1342
Elektroniczna skrzynka podawcza1339
Szymańska Ewa1338
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”1336
Irla Jadwiga1332
Projekty uchwał wydziałowe1327
Wojciechowska Maria1318
Rutkowski Stefan1316
Bębenek Marzena1314
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia1313
Bartosik Jan1312
Plan postępowań o udzielenie zamówień1309
Wojtaś Maria1305
Informacja o szkole1304
Klimentowski Jerzy1304
Gwiazda-Kucharczyk Halina1302
Z TERENU GMINY PIŃCZÓW1301
Gospodarka mieszkaniowa1295
Kwiecińska Stanisława1295
Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego1290
Bartosik Witold1287
Szatkowska-Mostek Bożena1284
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1282
Kozłowski Marcin1281
Strategia1280
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego1279
Szwarc Kazimiera1276
Skowron Marcin1274
Połetek Leszek1272
ZAMELDOWANIE\WYMELDOWANIE1271
Burek Dorota1270
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1269
Spaczyński Sławomir1268
Kordyl Witold1263
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1262
20101260
Jan Szarawara - Sekretarz Gminy1260
Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1257
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90