Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Projekty uchwał wydziałowe1409
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia1408
Bębenek Marzena1405
Rutkowski Stefan1402
Bartosik Jan1392
Informacja o szkole1390
Gawrońska Anna1385
Strategia1383
Gwiazda-Kucharczyk Halina1382
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego1382
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania1378
Wojtaś Maria1375
Skowron Marcin1375
Klimentowski Jerzy1374
Gospodarka mieszkaniowa1374
Bartosik Witold1374
ZAMELDOWANIE\WYMELDOWANIE1373
Kwiecińska Stanisława1371
Kozłowski Marcin1371
Szwarc Kazimiera1371
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1370
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1368
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1366
Szatkowska-Mostek Bożena1365
Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego1364
Radkiewicz Jan1363
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 611356
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1355
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. obsługi spółek gminnych1355
PRACOWNICY1352
Połetek Leszek1352
Spaczyński Sławomir1349
Kordyl Witold1348
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej1347
Burek Dorota1345
Wniosek1342
Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi - archiwum1341
20121338
Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Pińczów.1335
Wiącek-Cieślak Halina1332
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94