Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Strona internetowa PKW166
Projekt MPZP sołectwa Pasturka - drugie wyłożenie166
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli stan na 30 czerwca 2020 roku158
Petycja_rozwiazanie_sytuacji_w_pasie_drogowym158
Zmiana Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pińczów157
Zbiorcza informacja o petycjach za 2020r.154
Sprawozdania za II kwartał 2020153
Petycje 2020150
Zarządzenie Nr 88 /11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011r w sprawie przygotowania informacji dotyczącej Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. 149
Projekt Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów145
Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu - Zmiana SUiKZP - kwiecień 2021141
Rok 2019138
Uchwalenie138
Sprawozdania za III kwartał 2020136
Rok 2018134
SUIKZP131
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Włochy131
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP sołectwa Pasturka - drugie wyłożenie128
Petycje 2021127
Projekt Zmiany Studium126
Projekt Zmiany MPZP Sołectwa Włochy123
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok123
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.12.2008 r.117
Projekt Zmiany MPZP Sołectwa Brzeście115
Przystąpienie do sporządzenia108
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Brzeście107
Sprawozdania za IV kwartał 2020102
Bielecka Barbara102
Procedura Zmiany Studium101
2020101
202098
Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów96
202095
Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany MPZP Sołectwa Włochy94
Przystąpienie do sporządzenia92
202092
Marzena Słupik92
Petycja z dnia 21 grudnia 2021r.92
Prognoza oddziaływania na środowisko88
Sprawozdania za I kwartał 2021 r88
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94