Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-02-23 09:43:46Petycja z 11 grudnia 2020 roku
2021-02-22 13:19:11Informacja o jakości wody 2021 rok
2021-02-22 10:31:33Petycja skierowana do samorzadu gminy z dnia 08.02.2021.
2021-02-22 10:30:10Petycja skierowana do samorzadu gminy z dnia 18.02.2021.
2021-02-21 14:40:19Uchwalenie
2021-02-19 08:30:232020
2021-02-19 08:28:31Protokoły z sesji Rady Miejskiej
2021-02-18 14:29:512021
2021-02-17 10:12:53Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2021-02-15 11:57:46Statut
2021-02-12 10:16:34Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
2021-02-12 10:16:22Dane podstawowe
2021-02-05 08:00:31Rok 2021
2021-02-03 16:31:21Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
2021-02-03 08:09:52Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
2021-02-03 08:09:48Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
2021-02-03 08:09:44Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2021-02-03 08:09:41Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2021-02-03 08:09:36Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka w gminie Pińczów
2021-02-03 08:09:33Projekt MPZP sołectwa Pasturka - drugie wyłożenie
2021-02-03 08:09:29Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP sołectwa Pasturka - drugie wyłożenie
2021-02-03 08:09:25Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
2021-02-03 08:09:22Zaświadczenia, wypisy i wyrysy
2021-02-03 08:09:18Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości
2021-02-03 08:08:18Przystapienie do sporządzenia
2021-02-03 08:07:20Uchwalenie
2021-02-01 13:40:58Petycje 2021
2021-02-01 10:50:50Rok 2021
2021-01-29 09:16:46Rok 2021
2021-01-27 14:23:08Petycje 2021
2021-01-27 14:20:402021
2021-01-27 14:19:27Petycje 2019
2021-01-27 14:18:01Petycje 2020
2021-01-26 13:55:50DOSTĘPNOŚĆ
2021-01-26 12:58:402021
2021-01-26 12:41:502021
2021-01-21 12:33:56List otwarty-Petycja
2021-01-21 12:33:50ZBIORCZA INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE O PETYCJACH
2021-01-21 12:33:43Petycja z dnia 21 grudnia 2020r.
2021-01-21 12:33:36Petycja z 14 grudnia 2020r.