archiwum - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Pałęki 26
tel. 41 3572044, 41 3572020
fax. 41 3572811


adres e-mail: mosirpinczow@fortes.com.pl


NIP 662-10-05-681
Regon 000331441


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl