Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie


 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl