Uchwały PGKiM Sp z o.o.
Uchwały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl