Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.
protokół z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.

Załączone pliki:
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pinczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r. (Protokol_ NR_ XLIII_2010_1.doc - 317.952 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 09:25:06 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pinczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl