Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu - stwierdzono nieważność uchwały  w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu "Ustala się pierwszą opłatę roczną w wysokości 25% wartości udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu do której zostanie doliczony podatek VAT" - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I-0911/71/2010 z dnia 27.09.2010 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. (Uchwala_nr_XLVIII_443_10.pdf - 141.721 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 12:01:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl