Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. (Uchwala_Nr_IX_75_11.pdf - 63.342 KB)
Data publikacji: 2011-06-06 13:41:01 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl