WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków

OŚiGM.VIII.

wniosek w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków

 

I. Podstawa Prawna · brak

 

II. Wymagane wnioski · wniosek w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków

 

III. Wymagane załączniki · plan sytuacyjny - mapa z naniesionym zamierzeniem

 

IV. Dokumenty do wglądu · uzgodnienia dokumentacji

 

V. Opłaty ·  brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy · 14 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy · ul. 3-go Maja 10 tel.:(41) 357 38 71 w. 315 i 316

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna · Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

 

IX. Tryb odwoławczy · Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

 

 X. Uwagi · brak

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków (wniosek_uzgodnienia_drogi_111024.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:53:40 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl