Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 maja 2018r.
 
Załączone pliki:

Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 maja 2018r.
(Protokol_NR_XLV_16_05_2018.doc - 129.024 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:05:39 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 maja 2018r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl