2020
2020
Załączone pliki:

Wystąpienie Pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak WK.60.1.2020 z dnia 13 marca 2020 r.
(wystapienie_pokontrolne-18032020094217.pdf - 66.313 KB) Data publikacji: 2020-03-18 09:50:56 Redaktor: Andrzej Gajda

Opis: Wystąpienie Pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak WK.60.1.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej WK-60.3.2020
(skan37z-18062020090243.pdf - 877.877 KB) Data publikacji: 2020-06-18 09:04:36 Redaktor: Marcin Kozłowski

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl