Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl