Uchwała Nr XXVIII/217/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 - 2008

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/217/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku (Uchawla_Nr_XXVIII_217_05.doc - 119.296 KB)
Data publikacji: 2005-02-25 13:49:01 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: uchwała zawiera załącznik z treścią Wieloletniego Planu Inwestysyjnego Gminy Pińczów-WPI na lata 2005 - 2008.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl