Uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku (Uchwala_Nr_XXIX_225_05.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2005-04-27 12:00:59 Redaktor: Maria Wojciechowska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/225/05 (Zalacznik_Nr_1_do_uchwaly_Nr_XXIX_225_05.doc - 49.152 KB)
Data publikacji: 2005-04-27 12:03:10 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pińczów
Załącznik Nr 1 do regulaminu (Zalacznik_Nr_1_do_regulaminu.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2005-04-27 12:04:50 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: Powołanie komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
Załącznik Nr 2 do regulaminu (Zalacznik_Nr_2_do_regulaminu.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2005-04-27 12:06:58 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl