Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.  2017 poz. 1257)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zmianę treści wydanej licencji na wykonywanie
III. Wymagane załączniki
•   W zależności od treści zmiany licencji
IV. Dokumenty do wglądu
•  w zależności od zmiany
V. Opłaty*
• Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. 2013 poz.916 ) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.26
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 213
•  Wydział Organizacyjno-Obywatelski  e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Załączone pliki:
Wniosek TAXI (wniosek_licencja_taxi.doc - 46.592 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 11:22:37 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek TAXI

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl