Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dn. 03.03.2006r.

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „wydobywanie piasku z koryta rzeki Nidy w km 59+400 do 60+800 celem jego odmulenia na działkach położonych na terenie miasta Pińczów na działkach o nr ewid.

- obręb 13 – dz. nr 409 i 461

- obręb 14 – dz. nr 206 i 374

- obręb 15 – dz. nr 336

Informuję, że w dniu 06.02.2006r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze postanowienie jest prawomocne.

 

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj.  27.03.2006r.

 

 

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                 mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 879

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-03-06 08:26:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-06 10:17:29
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-03-06 08:26:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony