Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja o lo-kalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 50 m do osiedla „Nowa Wieś” oraz ciągu pieszego tzw. Stoku wraz z urządzeniami odwadniającymi na działkach położonych w Pińczowie i oznaczonych numerami ewid.:

 

-   73, 75, 59, 60 – obręb 02

-   112, 46/4, 191 – obręb 05.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 02 i 05 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 17 sierpnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 973

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-08-21 08:03:08
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-08-23 07:24:25
Ostatnia zmiana: Zdzisław Chrobot, data: 2011-09-09 08:04:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony