Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa sieci N/N Bogucice I

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, z dnia 15 maja 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogucicach Pierwszych, gm. Pińczów w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 406 pożonych na obrębie Bogucice Pierwsze.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Pińczów, dnia 12 czerwca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 966

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-06-14 09:35:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-14 12:17:04
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-06-14 09:35:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony