Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, z dnia 12 lipca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

§         budowy stacji transformatorowej,

§         budowy kablowej linii 15 kV dł. około 320m,

§         przebudowy napowietrznej linii 15 kV,

§         budowy kablowej linii 0,4 kV dł. około 240m,

w Pińczowie w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 59/13, 59/6, 59/12, 59/14, 84, 85 położonych na obrębie 3 miasta Pińczowa, oraz w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 22/8, 22/2, 22/3, 235, 236, 255, 24, 25, 26, 137 położonych na obrębie 6 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 31 lipca 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 975

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:03:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-02 12:41:00
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-08-02 10:03:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony