Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy w sprawie wszczęcia podtępowania - Przebudowa i modernizacja PSCK Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów, z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007r.) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, modernizacji i wyposażeniu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, obejmującej swym zakresem:

 

§        dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, Muzeum Regionalnego w Pińczowie, małego lokalu gastronomicznego,

§        przebudowę dachu w zakresie wymiany jego konstrukcji w nawiązaniu do jego dawnego historycznego wyglądu, wraz z wymianą pokrycia i odwodnienia,

§        wykonanie w części strychu pomieszczeń użytkowych dla w/w użytkowników,

§        wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku w dostosowaniu do wymogów pożarowych i sanitarnych,

§        przebudowę placu przed budynkiem z przeznaczeniem na parking oraz małą architekturę,

§        przebudowę w niezbędnym zakresie istniejącego uzbrojenia,

        

w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1 położonej na obrębie 13 miasta Pińczowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 6 września 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 974

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-09-07 11:31:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-07 13:38:16
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-09-07 11:31:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony