Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 września 2007

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   92/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  25.09.2007

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

                 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

    Wykonanie  zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                i  Gospodarki  Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:

GHGJGHJGHJGH
(head111.gif - 1.432 KB) Data publikacji: 2004-01-16 10:12:31 Redaktor: REDAK

Opis: DGDFDGDFGDDFD

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 873

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-09-25 12:24:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-25 13:12:26
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-09-25 12:24:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony