Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku

Wersja do druku

            Zarządzenie  Nr  8/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  15.01.2008r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

 

            Działając na   podstawie  § załącznika  nr 1  do  Uchwały  XIX/165/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28.12.2007r. w sprawie przyjęcia "Rocznego  programu  współpracy Gminy Pińczów  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego w roku 2008".

 

 

§1

Postanawiam ogłosić  otwarty  konkurs   ofert  na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,              o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,           ul. 3 Maja 10.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

mgr inż. Włodzimierz  Badurak


Załączone pliki:

załącznik 1
(Do _Zarzadzenia_Nr_ 8.doc - 64 KB) Data publikacji: 2008-01-15 09:53:49 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 879

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2008-01-15 09:47:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-15 13:18:29
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 10:53:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony