ZA R Z Ą D Z E N I E NR 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 11.03.2008

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   18/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   11.03.2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej.

                 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr 142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

    Wykonanie  zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      

                                                                                  

                                                                           

Załączone pliki:


(Zalacznikdozarzadzenia.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2008-03-25 14:12:24 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 851

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-03-25 14:07:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-04-07 14:06:24
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-03-25 14:07:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony