ZA R Z Ą D Z E N I E NR 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  23/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  27 marca 2008

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w  Brześciu, oznaczonej w ewidencji gruntów, numerem  działki  1430, o powierzchni 3200 m2   - obniża się w drugim przetargu  cenę wywoławczą tej nieruchomości  o kwotę  1 890,00 zł .

  

            2.  Po  obniżeniu,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w drugim przetargu  stanowi  kwotę:  4 410,00 zł. ( słownie:   cztery  tysiące czterysta dziesięć złotych). 

 

                                                                                    § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

                                                                                    § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 936

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-03-28 14:37:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-03-28 14:45:45
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-03-28 14:37:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony