Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie budynku garażowego dla potrzeb Komendy Policji w Pińczowie

Wersja do druku

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z/s przy ul. Kusocińskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości nr ewid. 170, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodów służbowych z wykorzystaniem istniejących fundamentów i ścian spacerniaka (wykonanie bramy wjazdowej od strony dziedzińca do w/w garażu oraz zadaszenia).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

  

Pińczów, dnia 30 kwietnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 881

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-02 12:51:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-02 13:54:36
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-05-02 12:51:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony