ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  37/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  12.05. 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603, z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

§ 1.

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:


(wykaz POM.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2008-05-12 11:56:13 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 822

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-05-12 11:54:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-12 13:13:52
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-06-23 08:59:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony