Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 40 z 20 maja 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 40/08

z dnia 20 maja 2008 roku

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

zmieniające Zarządzenie Nr 13 z dnia 06 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm./ zarządzam, co następuje :

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 13 z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, wprowadza się następujące zmiany :

1)  W załączniku do w/w zarządzenia „Regulaminu pracy gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w Pińczowie, w § 11 pkt.1. dodaje się zapis. „W przypadku wykonywania przez komisję pracy na rzecz Gminy innej niż Gmina Pińczów, wszyscy członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto za posiedzenie”.

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 846

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-20 13:07:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-20 14:40:36
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-05-20 13:07:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony