ZARZĄDZENIE NR 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06.2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 46/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 10.06.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i  domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1.

                        Postanawia  się zbyć na rzecz  Pani Joanny Moskwa  lokal mieszkalny nr 8       o pow. użytkowej 48,60 m2  wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym piwnicy o pow. użytkowej 11,40 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul. Legionistów 13 o wartości 53.150,00 złotych /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto  pięćdziesiąt złotych /, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 7.973,00 zł /słownie: siedem  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich  lokali  wraz z powierzchniami pomieszczeń przynależnych  wynoszącym  60,00/1101,30 części  działek oznaczonej numerami 159/12,159/13,159/15 o pow.1375 m2 o wartości 4.000,00 złotych/cztery tysiące złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena wynosi 600,00 złotych  /słownie: sześćset złotych./.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 24474

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 773

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-06-17 15:03:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-17 15:20:45
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-06-17 15:03:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony