ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 89/08

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  20.11.2008 roku

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej.

  

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska         i Gospodarki    Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:


(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_89_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_20_11_2008_roku.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-11-24 14:06:32 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 705

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-11-24 14:04:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-24 15:01:39
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2016-10-24 08:13:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony