Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 listopada 2008 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 93/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art.9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

            Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie – Księdza Sławomira Stębelskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzacego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Mirosław Madej                      – Dyrektor Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie

4/ Hanna Mitka – Marszalik        – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Ks. Janusz Mularz                   – Ekspert z listy ekspertów MEN

 

§ 2.

            Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                Burmistrz

                                                                                      Miasta i Gminy Pińczów

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 707

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-12-09 09:25:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-09 11:23:42
Ostatnia zmiana: Mateusz Dybek, data: 2016-11-14 12:11:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony