Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

O G Ł O S Z E N I E

                      BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

Ogłasza  czwarty przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż 

  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

 

     I.    nieruchomość gruntowa położona w Pińczowie, przy ul. 3 Maja, zabudowana  budynkiem hali produkcyjnej,  o powierzchni użytkowej 1120,91 m 2 , ( z wyłączeniem lokalu kotłowni na paliwo stałe), wraz  z udziałem w gruncie wynoszącym 1120,91/ 1182,22 części w działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  m. Pińczowa obręb 05 jako  nr  97/14                  o powierzchni  2658m2   i nr 97/15  o powierzchni 429 m2 .  Nieruchomość ta stanowi własność Gminy i ma urządzone księgi wieczyste Nr KW 27763  i Nr KW 27762.

- cena wywoławcza        -    101 920,00 zł.  

         - wpłata wadium             -      12 000,00 zł.

         - minimalne postąpienie  -       1 200,00  zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu  27 sierpnia 2008 r.  drugi w dniu 18.11.2009 r. a trzeci    w dniu   22 kwietnia 2009 r.

Cena wywoławcza  majątku objętego przetargiem nie zawiera podatku od towarów                    i usług  VAT.

        Przetarg odbędzie się w dniu    1 lipca  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego        w    Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10  o godz.  9 20   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                    Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu   26. 06 . 2009 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy     ul.  3 Maja  10,  tel. 3573871, wew. 72.

       


Załączone pliki:

Zał. nr 1
(Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_Zalew.doc - 82.432 KB) Data publikacji: 2017-09-06 16:36:27 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 823

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:51:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-20 14:33:01
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-09-06 16:34:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony