Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

            Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

 

 

informuję

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego projektu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Pińczowie pokój Nr 38 ( w godzinach pracy urzędu).

 

w terminie od dnia 07 lipca do dnia 28 lipca 2009 roku

 

            Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

            Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów uczestniczącej w opracowaniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

            Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                                          ………………………

                                                                                                                      (Podpis)

 

 

 

 

 

 

Pińczów, data 06.07.2009r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 818

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-06 13:55:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-07 07:57:18
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-07-06 13:55:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony