INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)

 

informuje,

 

że została podjęta Uchwała nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2008 – 2011, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pińczów”.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się
w Urzędzie Miejskim, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem,
ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, w dniach pracy, w godzinach 730 – 1530.

 

 

Pińczów, 10.07.2009r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 813

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-13 12:09:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-13 12:27:04
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-07-13 12:09:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony