Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.07.2009r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 73/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  24.07.2009r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/09 z dnia 10.07.2009r. dotyczącego  powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Zagospodarowanie  placu  i  wykonanie  ogrodzenia   w  Skowronnie  Dolnym  (na działce nr 281  na potrzeby  świetlicy  wiejskiej  ogólnodostępnej  z przystosowaniem    dla osób  niepełnosprawnych)”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

W  zarządzeniu Nr 68/09 z dnia 10.07.2009r. o  powołaniu  komisji  do  przeprowadzenia  oceny  ofert  na  realizację  zadania pożytku  publicznego  w  2009r.  o  nazwie: „Zagospodarowanie  placu  i  wykonanie  ogrodzenia  w  Skowronnie  Dolnym (na działce       nr 281 na potrzeby  świetlicy  wiejskiej  ogólnodostępnej  z  przystosowaniem  dla osób  niepełnosprawnych)” ,  wprowadzam  następującą  zmianę:

 - Paragraf  1  punkt 2 otrzymuje  brzmienie:

„ 2) Wojciech Pęczkiewicz – Członek  komisji”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

 

 

                                                          

           

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 671

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-10-13 09:33:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-13 12:33:12
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-10-13 09:33:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony