INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

INFORMACJA

 

 

o wynikach  rokowań,  na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej  w  Gackach  obręb Leszcze,  przeprowadzonych  w dniu  30 października  2009 r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

 

Komisja Przetargowa  w składzie:

 

   1.   Stanisław Ryznar                   -            Przewodniczący

   2.    Krystyna  Puchała                 -                    członek

   3.   Małgorzata  Buczak               -                    członek

 

          przeprowadziła w dniu  30.10. 2009 r.  o godz. 9 00  w budynku Urzędu Miejskiego                       w Pińczowie rokowania,  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy.

 

 I - nieruchomość  położona   w  Pińczowie,  oznaczona  w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr. 12,   numerem  działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

 Cena

osiągnięta

 

      zł.

 Podatek

VAT

 

     zł.

Osoba  jako nabywca

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

    10

 

1.

 

 

 

 

 

485/1

 

23216

 

 2575

 

Gacki

 obręb  Leszcze

nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Kultury

 

 

 

 

 

290 000,00

 

430 000,00

 

-

Dorota i Grzegorz małż. Koziara

Małgorzata i Marcin małż. Koziara

 

 

 

 

     

 Do  rokowań na  sprzedaż   w/w nieruchomości, przystąpiło 3 uczestników.

Uczestnicy rokowań w części niejawnej zgłosili swoje oferty.  Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań wybrała najkorzystniejszą ofertę nabycia nieruchomości.

Informacja powyższa   podana do publicznej wiadomości,  zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.  3 Maja 10,  na  okres siedmiu dni,  tj. w dn.   od  30.10. 2009 r.  do   06. 11. 2009 r.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 823

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-11-02 11:58:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-11-03 09:45:02
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-11-02 11:58:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony