ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wersja do druku

 

 

Z A R Z A D Z E N I E   NR 1/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  12. 01. 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

zal
(zalacznik_do_zarzadzenia_nr_1__10_z_dnia_12_01_2010.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2010-01-13 13:35:21 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 727

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-01-13 13:33:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-13 15:21:17
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-01-13 13:33:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony