Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2010r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadań gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2010r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w osobach:

1)     Janusz Zieliński    – Przewodniczący komisji  - Przewodniczący M-GKRPA

2)     Agnieszka Strączek             – Członek komisji            - Pełnomocnik Burmistrza

     ds. uzależnień  

3)     Mirosława  Kucybała          – Członek komisji         -  pracownik Wydziału

    Finansowo Budżetowego

 

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                       Włodzimierz Badurak

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 676

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:35:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-28 09:50:29
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:35:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony