ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wersja do druku

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR    9/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  4.02.2010  r.                                                         w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej .

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska    i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                 

         


Załączone pliki:

zal
(Zalacznik_nr_1_ do_ Zarządzenia_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_nr_9_10_z_dnia_04_02_2010.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2010-02-04 12:43:57 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 642

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-02-04 12:41:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-02-04 15:01:54
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-02-04 12:41:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony