Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2010 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie sołectwa Pasturka i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 64, 228/2, 229, 230, 233/2, 236, 250/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264/1 i 265, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w termi-nie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/. Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectwa Pasturka, w obrębie terenu inwestycji. Pińczów, dnia 08 lutego 2010 roku Sprawa znak : PP.II-w-7331/2/1/10
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 678

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:03:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-02-10 10:43:42
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:03:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony