Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 22/10

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia 09.04.2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz.2603, z późn. zm. ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej   do  sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie    Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 


Załączone pliki:

zalacznik 1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_nr_22_10_z_dnia_09_04_2010.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2010-04-13 12:43:53 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 673

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-04-13 12:39:34
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-04-13 14:14:02
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-04-13 12:39:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony