ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE   NR 25/10

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 29.04.2010 roku

 

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr.142, poz.1591 oraz  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U.Nr 261,poz.2603),zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Pińczów


Załączone pliki:

zal_1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_25_10_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_29_04_2010_roku.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2010-06-16 13:34:24 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 642

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-16 13:32:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-16 14:42:28
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2018-12-10 13:59:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony