ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E   Nr  51/10

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  21 czerwca 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży

 w  drodze  bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z póź.zmianami),   zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem   Urzędu   Miejskiego   w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal_1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_51_10z_dnia_21_06_2010.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2010-06-24 09:26:41 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 682

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-24 09:24:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-24 15:24:41
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-24 09:24:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony